Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông Y Việt Nam trao Bằng khen Phát triển Hội Đông Y Việt Nam 1997-2002

LƯƠNG Y LÊ VĂN CHÁNH

Phát triển Hội Đông Y Việt Nam 1997-2002

Ban Chấp hành Trung ương Hội đông Y Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Lương y Lê Văn Chánh và Chi hội Viện Y Dược học Dân tộc Việt Nam đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển hội trong 5 năm, từ 1997 đến 2002.