Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, năm 2005

LÃO Y LÊ VĂN CHÁNH

Đóng góp cho sự nghiệp
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2005 đến Lương y Lê Văn Chánh, Hội Đông y quận Tân Bình – Tp.HCM, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.