Phương pháp Điều trị Trĩ không cần phẫu thuật, tiêm dung dịch PG60

hội thảo trao đổi kinh nghiệm

Phương pháp Điều trị Trĩ của Lương y Lê Văn Chánh năm 2006

TỌA ĐÀM: BỆNH KHÓ NÓI

Điều trị bệnh trĩ không cần phẫu thuật, hiệu quả thế nào?