Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y năm 2002

LƯƠNG Y LÊ VĂN CHÁNH

Cống hiến cho sự nghiệp
thừa kế, phát huy, phát triển nền Đông Y Việt Nam

Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam  tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y năm 2002 cho Lương y Lê Văn Chánh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y Tp.HCM, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thừa kế, phát huy, phát triển nền Đông Y Việt Nam.