Danh hiệu Thầy thuốc Đông y tiêu biểu năm 2019

LÃO Y LÊ VĂN CHÁNH

Thầy thuốc Đông Y tiêu biểu 2019

Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc Đông y tiêu biểu năm 2019 cho Lương y Lê Văn Chánh đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển Đông y, Đông dược, tăng cường sử dụng thuốc nam, thuốc dân tộc Việt Nam.