Tổng Hội y học Việt Nam ghi nhận đóng góp xây dựng ngành, năm 2010

LÃO Y LÊ VĂN CHÁNH

Đóng góp xây dựng ngành
Hậu môn Trực tràng học Việt Nam

Tổng Hội y học Việt Nam, Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam trao tặng bằng khen năm 2010 cho Lương y Lê Văn Chánh – Phó Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng, đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng ngành Hậu Môn Trực Tràng Học Việt Nam