Trung ương Hội Đông y Việt Nam chứng nhận Người có bài thuốc chữa bệnh đạt hiệu quả cao, năm 2006

LÃO Y LÊ VĂN CHÁNH

Người có bài thuốc chữa bệnh đạt hiệu quả cao
trong điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp không mổ và tiêm dung dịch PG60

Trung ương Hội Đông y Việt Nam chứng nhận Lương y Lê Văn Chánh, đã đạt tiêu chuẩn Người có bài thuốc chữa bệnh đạt hiệu quả cao, năm 2006