Viện Y dược học Dân tộc Tp.HCM ghi nhớ và cảm ơn Lương y Lê Văn Chánh

LƯƠNG Y LÊ VĂN CHÁNH

Người đặt nền móng Khoa bệnh lý Hậu môn trực tràng
của Viện Y Dược Học Dân Tộc Tp.HCM

Viện Y dược học Dân tộc Tp.HCM ghi nhớ và cảm ơn Lương y Lê Văn Chánh, Người cống hiến Phương pháp điều trị Bệnh Trĩ, và là Người đặt nền móng Khoa bệnh lý Hậu môn trực tràng của Viện 1976-1998.